Na stránky ZČU
Aktuality

Aktuality

SKM informuje:

                     

 Důležitá informace

 Dle rozhodnutí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj za dne 2.12.2016, č.j. 1956902/16/2300-11480-400231,


v souladu s  ustanovením   § 4  odst.1 ZoET,  nejsou tržby v rámci hlavní činnosti  evidovanou tržbou.

a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písmen. h) ZoET,  nejsou platby z doplňkové činnosti  evidovanou tržbou.

 

        xxxxxxxxxxxx

 

Od 1.11.2016 se uzavírá venkovní hřiště Máchova 14 

Od 1.9.2016 dochází ke změnám velikosti pokojů na některých kolejích - snížení počtu lůžek na pokojích. Také se změní výše platby na takovém pokoji dle počtu lůžek. Upozorňujeme, že pokud se změní dvoulůžkový pokoj na jednolůžkový, nemusí se dvěma současně ubytovaným na tomto pokoji podařit rezervovat stejné lůžko, pak se spojte s vedoucími kolejí a tam dohodněte, ať vám zajistí rezervaci vedoucí koleje. Seznam pokojů naleznete v příloze zde....

ŠUZ Nečtiny:
Zveme Vás na prohlídku zámecké kaple a výstavy o historii zámku

pondělí - neděle 8:00 - 18:00 každou hodinu nebo po domluvě.

Otevřeno od 1.4.2017

V prodeji turistická vizitka zámku Nečtiny.
 

Kolej v Chebu uzavřena

Zveme Vás do kavárny v knihovně ZČU (Univerzitní18)

Zveme Vás do kavárny v budově NTIS ZČU (Technická 8)

Žádosti o ubytování na kolejích se nepodávají na fakultách, ale v systému ISKAM přes webové rozhraní (skm.zcu.cz, volba menu můj účet v menzách), tam kde se dělají rezervace lůžek. Termíny možnosti podání elektronických žádostí o ubytování jsou uvedeny v 

Studenti si v daných termínech podávají žádost a vybírají si, zda chtějí ubytování na kolejích v Plzni.

Informační leták pro podávání žádostí o ubytování je ke stažení zde...

Koleje a menzy pro prváky - co a jak

Další informace v sekci Koleje- Ubytování na kolejích 2016/2017

Bankovní účet pro platbu kolejného a kauce

Číslo účtu pro platbu kolejného =78887000/2700, VS = RČ bez lomítka (zadává se celé RČ jen je vynechané lomítko), SS = 7777

Platba pro cizince

Příjemce/ Beneficiary: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech
Bank transfer to:
UniCredit Bank ( SWIFT address BACXCZPP )

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1

140 92 Praha 4 - Michle 

Czech

číslo účtu/ account number 78887000  /CZK /

číslo účtu ve formátu IBAN / IBAN format of account CZ8027000000000078887000

Bank Code: 2700

Variable symbol: birth certificate number

Specific symbol: 7777

 

 

Ceny uvedené na zveřejněném jídelním lístku menz a bufetů, jsou platné pro aktuální den od 10:30 hod.

V sekci "Můj účet v menzách", je možné vídět historii stravování dle zadání a rovněž zde můžete objednat večeři.

Nabídka pro zaměstnance - od 1.5.2009 je možné požádat o srážku ze mzdy veškeré konzumace v menzách. Tiskopis naleznete v sekci - Formuláře.

Nabídka promočních hostin v salonku Menzy 1, Kollárova 19, Plzeň.